เทพีเสรีภาพ อเมริกา ความเป็นมาของมรดกโลก

เทพีเสรีภาพ อเมริกา เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Statue of Liberty แต่เดิมชื่อ Liberty Island, Enlightening the World ตั้งอยู่ที่อ่าวนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ของขวัญจากชาวฝรั่งเศสถึงชาวอเมริกัน ประธานาธิบดี Grover Cleveland ส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429 ซึ่งเป็นวันที่อเมริกาฉลองครบรอบ 100 ปีในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2419

เทพีเสรีภาพเป็น รูปปั้นโลหะสำริด เทพีเสรีภาพแห่งโรมัน เทพีแห่งเสรีภาพในเสื้อคลุม ถือคบไฟในมือขวา พระหัตถ์ซ้ายถือแผ่นจารึกประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และจารึกว่า “IV JULY MDCCLXXVI” หรือ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) โซ่ขาดที่ขาข้างหนึ่ง สื่อถึงอิสรภาพจากการเป็นทาส ทรงสวมมงกุฎ 7 แฉก อันเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือเจ็ดทวีป ภายในมีบันไดวนทั้งหมด 162 ขั้น สร้างขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Edouard de Laboulaye เพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสในช่วง การปฏิวัติอเมริกา ออกแบบโดย Frederic Auguste Bartholdi โครงเหล็กออกแบบโดย Eugène Viollet-le-Duc และ Gustave Eiffel ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในปารีสด้วย อนุสาวรีย์นี้สร้างโดยสหรัฐอเมริกา ข้อความโคลงกลอนของกวีชาวอเมริกัน Emma Lazarus ต้อนรับผู้อพยพสู่อเมริกา

เหตุผลที่ชาวฝรั่งเศสมอบเทพีเสรีภาพให้แก่สหรัฐอเมริกาก็เพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออังกฤษ และ ประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร จนแยกตัวเป็นเอกราชได้ในที่สุด จากนั้นชาวฝรั่งเศสได้รณรงค์ขอรับบริจาคเงินจากทั่วประเทศ

การขนส่งจากฝรั่งเศสไปยังสหรัฐอเมริกาทำให้อนุสาวรีย์ต้องรื้อและประกอบใหม่ในอเมริกาเนื่องจากขนาดของมัน มีเพียง 350 และประกอบขึ้นใหม่โดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือน แต่ส่วนหลักแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2429 โดยครั้งสุดท้าย ปักหมุดรวมกันวันที่ 28 ต.ค. พ.ศ. 2429

พ.ศ. 2527 UNESCO ประกาศให้เทพีเสรีภาพเป็นมรดกโลก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากกว่า 3.2 ล้านคน (ในปี พ.ศ. 2552) หลังจากเหตุโจมตี 9/11 ทางการได้สั่งปิดอนุสาวรีย์และเกาะลิเบอร์ตีเป็นการชั่วคราว เกาะนี้เปิดอีกครั้งในปลายปี 2544 ในขณะที่ฐานและอนุสาวรีย์ยังคงปิดอยู่ ฐานเปิดอีกครั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 อนุสาวรีย์เปิดให้สาธารณชนเข้าชม

 

ประวัติ ประวัติ เทพีเสรีภาพ อเมริกา 

 

เทพีเสรีภาพ อเมริกา  โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2408 โดยชาวฝรั่งเศสที่ต้องการมอบของขวัญให้กับประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการระลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการชุดหนึ่งนำโดยประติมากรหนุ่มชื่อ Frederic Bartoldi ซึ่งเคยไปเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาความจำเป็นของการสร้างอนุสรณ์สถาน Bartoldi ได้เกิดแนวคิดในการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งเสรีภาพโดยเป็นค่าใช้จ่ายของ Franco American Board ฝ่ายอเมริกันรับผิดชอบมูลนิธิ และมีแผนจะขอบริจาคจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 2 แสน 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณห้าล้านบาทในขณะนั้น)

Bartholdi เริ่มสร้าง Liberty Memorial ในปี 1874 โดยใช้แม่ของเขาเป็นต้นแบบ ในขั้นต้น รูปปั้นปูนปลาสเตอร์องค์หนึ่งสูง 9 ฟุต และอีกองค์สูง 36 ฟุต และสร้างด้วยโลหะผสมทองแดงเหล็กเพื่อความแข็งแรงตามแผนการดำเนินโครงการนี้ นายกุสตาฟเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่สร้างหอไอเฟลภายใต้การดูแลของไอเฟล ในกระบวนการนี้ทองแดงกว่า 300 แผ่นน้ำหนักรวม 90 ต้องทุบเป็นตันๆ

 

ประวัติ ประวัติเทพีเสรีภาพ อเมริกา 2

 

เทพีเสรีภาพ อเมริกา ในขณะเดียวกันฝ่ายอเมริกันได้เลือกสถานที่สำหรับการติดตั้งอนุสาวรีย์นี้บนเกาะ Bedloe และในขณะเดียวกันก็เริ่มงานฐาน เกาะนี้ตั้งชื่อตามเจ้าของคนแรก ไอแซก เบดโล และงานฐานรากเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2424 เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้น โครงการจึงต้องหยุดชะงักไปชั่วขณะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดการสนับสนุนทางการเงิน นายโจเซฟ ฟุลิทเซอร์ ซึ่งต่อมาเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ New York World ที่มีชื่อเสียง ได้รณรงค์หาทุนในปี พ.ศ. 2428 โดยการเรี่ยไรเงินบริจาคจากประชาชน และการก่อสร้างอาคารบริจาคก็เสร็จสมบูรณ์ในปีนั้น

รูปปั้นของรูปปั้นมาถึงนิวยอร์กในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2428 มันถูกประกอบเป็นชิ้น ๆ ในกล่องขนาดใหญ่ 214 ชิ้น มันถูกติดตั้งในรูปแบบของเครื่องแบบที่ด้านบนของปราสาทเก่า อยู่ที่ส่วนปลายสุดของ Freedom Island เดิมชื่อเกาะเบดโล รูปปั้นนี้มีน้ำหนัก 254 ตันและได้รับการออกแบบให้เป็นรูปผู้หญิงในชุดคลุมที่ปกปิดร่างกายตั้งแต่ไหล่จรดปลายเท้า ท่าทางสง่างามสวมมงกุฎบนศีรษะ มือขวาถือคบไฟเหนือศีรษะ มือซ้ายถือหนังสือประกาศอิสรภาพ ตั้งแต่เย็นจรดค่ำ เปลวไฟจากคบเพลิงของเทพีเสรีภาพจะส่องสว่างให้ผู้มาเยือนที่ยืนอยู่ด้านล่างของอนุสาวรีย์รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่

มีทางเดินจากหอคอยไปยังส่วนฐานของอนุสาวรีย์ และที่ทางเข้ามีแผ่นทองสัมฤทธิ์จารึกโคลงที่เขียนโดย Emma Lazarus ในปี 1873 (ค.ศ. 1883) จะมีบันไดเลื่อนที่จะพาคุณขึ้นไปยัง 10 ชั้นแรก หรือ 167 ขั้นโดยไม่เหนื่อย ขึ้นบันไดวน 12 ชั้น รวมทั้งหมด 168 ขั้น ไปจนถึงส่วนพระเศียรและมงกุฎของรูปปั้น เสรีภาพ. นอกจากนี้ยังมีลานที่สามารถรองรับได้ 20-30 คน ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของ New York Harbour ทางทิศเหนือ มีวิวเหนือแมนฮัตตันและย่านการเงิน ในขณะที่วิวทางทิศใต้มองเห็นสะพาน Canverasano

เทพีเสรีภาพสูง 93.3 เมตร (306 ฟุต 8 นิ้ว) จากด้านล่างถึงยอดคบเพลิง ความสูงของเทพธิดาเพียงอย่างเดียวคือ 46.4 เมตร (152 ฟุต 2 นิ้ว) ความยาวแขนขวาของเธอคือ 12.8 เมตร (42 ฟุต) และความยาวของมือคือ 5.03 เมตร (16 ฟุต 5 นิ้ว) มันสอดคล้องกับความเป็นอิสระ วัน. ที่เท้าของเทพธิดามีโซ่ขาด แสดงถึงความหมายของการประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมของบริเตนใหญ่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429 ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ ได้เปิดตัวอนุสรณ์สถานเสรีภาพ นาย Edouard de Laboulaye ได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วย เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในพิธีเปิด มีการส่งสัญญาณให้เปิดม่านก่อนเวลาในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาอ่านสุนทรพจน์ มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้น ชาวเรือในอ่าวก็โห่ร้องเสียงดัง ฝูงชนที่มารวมตัวกันในพิธีเปิดได้รับการต้อนรับด้วยเสียงปรบมือกึกก้อง ดูเหมือนว่าวุฒิสมาชิกยังคงอ่านสุนทรพจน์ต่อไปทันทีที่เปิดเสื้อคลุมเทพธิดา

 

บทความแนะนำ