เทพีเสรีภาพ อเมริกา ความเป็นมาของมรดกโลก

เทพีเสรีภาพ อเมริกา เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Statue of Liberty แต่เดิมชื่อ Liberty Island, Enlightening the World ตั้งอยู่ที่อ่าวนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ของขวัญจากชาวฝรั่งเศสถึงชาวอเมริกัน ประธานาธิบดี Grover Cleveland ส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429 ซึ่งเป็นวันที่อเมริกาฉลองครบรอบ 100 ปีในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 เทพีเสรีภาพเป็น รูปปั้นโลหะสำริด เทพีเสรีภาพแห่งโรมัน เทพีแห่งเสรีภาพในเสื้อคลุม ถือคบไฟในมือขวา พระหัตถ์ซ้ายถือแผ่นจารึกประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และจารึกว่า “IV JULY MDCCLXXVI” หรือ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) โซ่ขาดที่ขาข้างหนึ่ง สื่อถึงอิสรภาพจากการเป็นทาส ทรงสวมมงกุฎ 7 […]